Mirjam Ekström

Skrivpedagog med känsla för språk och skönlitterärt berättande.

Behöver du någons professionella blick på ditt manus? Vill du ha hjälp framåt i din skrivprocess? Eller anlita mig för att hålla en workshop eller skrivarkurs? Scrolla ner för att kika vidare på de tjänster jag erbjuder.

Skrivpedagog med känsla för språk och skönlitterärt berättande.

Behöver du någons professionella blick på ditt manus? Vill du ha hjälp framåt i din skrivprocess? Eller anlita mig för att hålla en workshop eller skrivarkurs? Scrolla ner för att kika vidare på de tjänster jag erbjuder.

Textrespons & handledning

Du kan anlita mig för kortare textrespons eller handledning av ett längre skrivprojekt. Jag har flera års erfarenhet av att studera text och ge respons, och mitt tillvägagångssätt är att på ett tydligt sätt lyfta fram styrkor och utvecklingsmöjligheter utifrån vad du har för syfte med din text. 

Som handledare fungerar jag också som ett bollplank i din skrivprocess, där målet är att utveckla ditt skrivande på sikt. Jag kan hjälpa dig hitta hållbara skrivrutiner, komma loss om du fastnat och prata om skrivandet som hantverk. Oavsett om du är i startgroparna av ett nytt projekt eller om du har ett färdigt råmanus, så möter jag dig där du är i processen.

Jag tar mig an alla slags genrer, men vurmar särskilt för litterära romaner med en poetisk och språklig prägel. Kontakta mig om du vill veta mer.

Till den som skriver

Gå inte i sömnen. Se allt, lyssna på allt, känn på allt, testa, lukta på det. 
Smaka på allt. 
Gå in i allt. 
Stå utanför.
Behåll förundran inför allting.
Bevaka din förundran. 
Var förvånad. 
Så det kan vara. 
Så det kan bli. 

– Bodil Malmsten

Workshops & kurser

Jag erbjuder skrivarkurser, workshops och föreläsningar i olika sammanhang. Mitt specialområde är självbiografiskt och läkande skrivande som tar avstamp i de egna erfarenheterna. 

Genom lekfulla och utforskande skrivövningar vill jag skapa ett tryggt rum för skribenterna att hitta sin röst och sitt egna uttryck – fritt från prestationer och krav.

Vare sig man har litterära ambitioner eller bara skriver för sig själv, så finns ett stort värde i skrivandet som sådant. Att upptäcka, öppna upp, kanske väcka liv i något som legat och slumrat. Min förhoppning är att ingjuta mod i mina kursdeltagare att ta ett kliv bort från det bekanta och in i något okänt. Där tror jag nämligen magin och det kreativa uttrycket finns.

Artiklar & skrivuppdrag

Jag tar mig an enskilda skrivjobb eller längre projekt. Med flera års erfarenhet levererar jag tydliga och engagerande texter som når ut till målgruppen – alltid inom deadline. 

Jag har bott utomlands och jobbat med engelskspråkiga kunder, vilket gör att jag är lika bekväm med att skriva på engelska som på svenska. Kontakta mig gärna om du vill ha arbetsprover eller en offert. 

Vill du jobba ihop?

Har du ett manus du behöver hjälp att komma vidare med? En kortare text du vill ha respons på? Intresserad av att anlita mig som kursledare?
Skicka iväg ett mejl så hör jag av mig!